VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Jelen Vásárlási feltételek / Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum tartalmazza a warmupshop.eu weboldalon (továbbiakban: Honlap) elérhető online áruház igénybevételének, igénybevevő (továbbiakban: Vásárló/Felhasználó) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést.

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és e körben köt szerződést. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.warmupshop.eu/vasarlasi-feltetelek/  és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Ladrosz Kft
A szolgáltató székhelye (nem üzlet): 1213. Budapest, Kórus utca 4.
A szolgáltató telephelye (üzem és iroda – nem üzlet): 1211. Budapest, Központi út 53.B.
A panaszügyintézés helye: 1211. Budapest, Központi út 53.B.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt:
– elektronikus levelezési címe: warmup@ladrosz.eu
– telefonszáma: +36 30 421 4529
Bankszámlaszám (OTP Bank – forint): 11721002-20011796
IBAN: HU40 11721002-20011796 0000 0000
BIC/SWIFT Kód: OTPVHUHB
Cégjegyzékszáma: 01-09-169548
Adószáma: 10790317-2-43
Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar

Tárhely-szolgáltató:
Tárhelypark – Websupport Magyarország Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
Telefon: +36 1 700 4140
Email: info@tarhelypark.hu

2. Alapvető rendelkezések

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2 A jelen Szabályzat 2024.05.08. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3 Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4 Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Kivételt képeznek ez alól a kifejezetten letöltésre szánt dokumentumok, mint például „Használati utasítás”, melyek külön megjelölve („Letöltés”), pdf formátumban szabadon letölthetők és tárolhatók.

3. Regisztáció / Vásárlás

3.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, pluszköltségért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. Árak

4.1. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a webáruházban a termékek mellett találhatók. Az árak bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A hatályos szállítási költségek megtalálhatóak a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.6. Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Rendelés menete

5.1. A megjelenített termékek kizárólag online (webshopon keresztül vagy e-mailben) rendelhetők meg. A Vásárlónak/ Felhasználónak lehetősége van választani, illetve rendelni a webáruház termékei közül, melyeket a „Termékek & Vásárlás” oldalon talál. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. A Felhasználó a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.

5.2. Vásárlási szándék esetén a Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket kiválasztja, darabszámát beállítja, majd a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával egy virtuális Kosárba helyezi. Ez nem jelent vásárlási kötelezettséget vagy rendelése automatikus rögzítését, továbbítását. A webshop automatikusan 1 db terméket helyez a Kosárba. A Kosár ikonra kattintva, a Kosárba helyezett termékek, a vásárlás véglegesítése előtt bármikor megtekinthetőek, törölhetők, darabszámuk módosítható.

5.3. A Kosár ikonra kattintva, a Kosár felületén megtalálhatóak a vásárlás során kosárba helyezett termékek, valamint a szállítási módok és költségek, illetve a számla végösszege. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

5.4. A Kosár felületén a „Szállítási díj kiszámítása” szövegre kattintva Felhasználó beírja szállítási címét. Ezután a rendszer automatikusan felkínálja a lehetséges „Szállítási és fizetési módokat”. A kiválasztott szállítási és fizetési mód később, a Pénztár oldalon is módosítható.

Fizetési Módok

1. Fizetés Átutalással /  Előre utalás: Bankszámlára történő közvetlen banki átutalás: Banki átutalással történő fizetés esetén a megrendelés után e-mailben küldjük a számlát, melynek végösszegét Felhasználó a Ladrosz Kft bankszámlájára (11721002-20011796) történő utalással 3 napon belül köteles kiegyenlíteni. A megrendelés összekészítése és a Felhasználó által kiválasztott szállítási módon való kiszállítása az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően történik.

2. Fizetés utánvétellel (utánvétes fizetés): Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor. Utánvétes fizetés választására csak 40 000 Ft kosárösszegig van lehetőség.

Szállítási Módok és Költségek

1. Személyes átvétel a szolgáltató telephelyén vagy egyéb helyszínen: Lehetőség van a Szolgáltató telephelyén (1211. Budapest, Központi út 53.B) vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételre, ebben az esetben szállítási költség nem kerül felszámolásra. A Szolgáltató telephelye nem üzlethelyiség így helyszínen történő fizetésre nincsen lehetőség, kizárólag az előre megrendelt és átutalással kifizetett megrendelések átvételére.

2. Ingyenes kiszállítás Budapest 21. kerületén belül: Szolgáltató ingyenes házhozszállítást biztosít Budapest 21. kerületén belül található szállítási címekre.

3. Házhozszállítás DPD-vel: Előre utalás esetén 
0,0-5,0 kg: 2 540 Ft
5,1-9,0 kg: 2 794 Ft
9,1-18,0 kg: 3 683 Ft
18,1-25,0 kg: 4 953 Ft
25,1-43,0 kg: 6 985 Ft
43,1-56,0 kg: 9 525 Ft
56,1-80,0 kg: 13 335 Ft
80,1-93,0 kg: 17 145 Ft
93,1-115,0 kg: 21 590 Ft

Várható szállítási idő: 2-4 munkanap

4. Házhozszállítás DPD-vel: Utánvétes fizetés esetén (utánvétellel)
0,0-5,0 kg: 3 429 Ft
5,1-9,0 kg: 3 556 Ft
9,1-18,0 kg: 4 445 Ft
18,1-20,0 kg: 5 715 Ft

Utánvétes fizetés választására csak 40 000 Ft kosárösszegig van lehetőség.

Várható szállítási idő: 2-4 munkanap

5. Házhozszállítás MPL futárszolgálattal: Előre utalás esetén 
0,0-3,0 kg: 2 540 Ft
3,1-8,0 kg: 3 048 Ft
8,1-18,0 kg: 3 797 Ft
18,1-24,0 kg: 6 337 Ft

Várható szállítási idő: 7-20 munkanap

6. Csomagautomaták és Átvevőhelyek: Előre utalás esetén

Packeta Csomagautomata (Z-Box) és Átvevőhely (Packeta)
0,0-4,0 kg: 1 524 Ft
4,1-9,0 kg: 2 286 Ft
9,1-13,5 kg: 3 175 Ft

Várható szállítási idő: 2-6 munkanap

A csomagátvételi helyekről, a Z-Boxok és Átvevőhelyek működéséről itt tájékozódhat: https://www.packeta.hu/csomagatvetel 

MPL: Postapont/MPL Csomagautomata/Mol/Coop/Mediamarkt
0,0-3,0 kg: 2 032 Ft
3,1-8,0 kg: 2 286 Ft
8,1-17,5 kg: 2 667 Ft
17,6-18,5 kg: 3 556 Ft

Várható szállítási idő: 4-8 munkanap

Az MPL Postapontokról, Csomagautomatákról, Csomagpontokról bővebben itt tájékozódhat: https://www.posta.hu/postapont

FoxPost Csomagautomata
0,0-20,0 kg: 1397 Ft

Várható szállítási idő: 2-6 munkanap

A csomagátvétel részleteiről, a csomagátvételi helyekről részletesebben itt tájékozódhat: https://foxpost.hu/csomagatvetel

115 kg felett külön egyeztetés szükséges a Szolgáltatóval a kiszállítás módjáról és díjáról.

5.5. A Kosár tartalmának leellenőrzése és a Szállítási mód kiválasztása után Felhasználó a „Tovább a Pénztárhoz” gombra kattintva jut el a Pénztár oldalra. Ahol, ha már regisztrált felhasználó, akkor a „Felhasználónév vagy e-mail cím” és „Jelszó” mezők kitöltésével bejelentkezhet felhasználói fiókjába. A vásárlás véglegesítése bejelentkezés vagy regisztráció nélkül is lehetséges. A Pénztár oldalon Felhasználó köteles megadni a Számlázási adatokat és ettől eltérő Szállítási cím esetén azt is. Ezek hiányában Felhasználó nem tudja elküldeni megrendelését.

5.6. Az adatok megadását követően Felhasználó a „Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.7. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.9. Felhasználó a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

5.11. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát minden esetben elektronikus úton, e-mailben küldjük, mely a hatályos jogszabályok alapján aláírás és bélyegző nélkül is érvényes. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

6. Megendelés módosítása, törlése

Amennyiben rendelését már véglegesítette (továbbította felénk), és a megadott adatokban hibát fedezett fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményezze a rendelés módosítását ügyfélszolgálatunknál e-mailben (warmup@ladrosz.eu.; info@ladrosz.eu) vagy telefonon (+36 30 421 4529).

7. Megendelések feldolgozása és teljesítése

7.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

7.2 Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül.